SERVICEPOOL

GEGEVENSBESCHERMING

DISCLAIMER

 

VERTICAL VISION GMBH & CO. KG

Romaneystr. 4
D-51063 Cologne
Tel: +49 (0) 221 88896-0
Fax: +49 (0) 221 88896-4101
germany@verticalvision.com

Aansprakelijk voor de inhoud

Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstaanbieder zijn wij volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze websites. Als dienstaanbieder zijn wij echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen externe informatie te bewaken of naargelang de omstandigheden te controleren of deze wijst op een onwettige activiteit. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid hiervoor is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisname van een concrete schending van rechten. Wanneer dergelijke schending van rechten bekend wordt, zullen wij deze inhoud direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden met inhoud waarop wij geen invloed hebben. Daarom staan wij ook niet in voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gekoppelde websites is steeds de respectievelijke aanbieder of exploitant van de websites verantwoordelijk. De gekoppelde pagina’s werden op het tijdstip van de koppeling gecontroleerd op mogelijke overtredingen. Op het ogenblik van de koppeling werd geen inhoud gevonden die in strijd is met de wet. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina’s kan echter niet worden verwacht zonder concrete aanwijzingen van schending van rechten. Wanneer schending van rechten bekend wordt, zullen wij dergelijke links direct verwijderen.

Auteursrechten

De inhoud en werken op deze websites die door de exploitanten van de websites werden gecreëerd, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en iedere wijze van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht moeten schriftelijk door de auteur resp. opsteller worden goedgekeurd. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik toegestaan. In zoverre de inhoud op deze website niet door de exploitant werd opgesteld, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. De inhoud van derden wordt speciaal als dusdanig aangeduid. Indien u desondanks een schending van het auteursrecht zou opmerken, verzoeken wij u dit te melden. Wanneer schending van rechten bekend wordt, zullen wij dergelijke inhoud direct verwijderen.

Gegevensbescherming

Onze website kan doorgaans worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. In de mate waarin op onze websites persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, in zoverre mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden.
Wij wijzen u op het feit dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een waterdichte bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van contactgegevens die in het kader van het verplichte impressum bekendgemaakt worden door derden, voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal, wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen. De exploitanten van de websites behouden zich het recht voor juridische maatregelen te treffen ingeval van ongevraagde toezending van reclameboodschappen aan de hand van bijvoorbeeld spammails.

Privacyverklaring voor sociale plug-ins:

Facebookplug-ins
Op deze website worden plug-ins van het sociale netwerk facebook.com gebruikt dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA wordt geëxploiteerd (“Facebook”).
Indient u ons op het internet oproept met een website voorzien van dergelijke plug-in, wordt verbinding met de Facebookservers gemaakt en wordt de plug-in door middel van een melding aan uw browser op de website weergegeven. Hierdoor wordt aan de Facebookserver doorgegeven welke van onze websites u hebt bezocht. Indien u daarbij als lid bij Facebook bent ingelogd, plaatst Facebook deze informatie op uw persoonlijke Facebookgebruikersaccount. Bij het gebruik van de plug-infuncties (bv. aanklikken van de „Vind ik leuk“-buttons of reageren) wordt deze informatie ook op uw Facebookaccount geplaatst, wat u enkel kunt voorkomen door uit te loggen, vooraleer de plug-in wordt gebruikt.
Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Facebook, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de privacyinformatie van Facebook.


Twitter-Plugins
Op deze website worden plug-ins van het sociale netwerk Twitter.com gebruikt dat door Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA wordt geëxploiteerd.
Indient u ons op het internet oproept met een website voorzien van dergelijke plug-in, wordt verbinding met de Twitterservers gemaakt en wordt de plug-in door middel van een melding aan uw browser op de website weergegeven. Hierdoor wordt aan de Twitterserver doorgegeven welke van onze websites u hebt bezocht. Indien u daarbij als lid bij Twitter bent ingelogd, plaatst Twitter deze informatie op uw persoonlijke Twittergebruikersaccount. Bij het gebruik van de plug-infuncties (bv. aanklikken van de tweet-buttons, commentaar geven) wordt deze informatie ook op uw Twitteraccount geplaatst, wat u enkel kunt voorkomen door uit te loggen, vooraleer de plug-in wordt gebruikt.
Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Twitter, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de privacyinformatie van Twitter.

 

Google+-Plugins
Op deze website worden plug-ins van het sociale netwerk facebook.com gebruikt dat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA wordt geëxploiteerd (“Google+”).
Indient u ons op het internet oproept met een website voorzien van dergelijke plug-in, wordt verbinding met de Googleservers gemaakt en wordt de plug-in door middel van een melding aan uw browser op de website weergegeven. Hierdoor wordt aan de Googleserver doorgegeven welke van onze websites u hebt bezocht. Indien u daarbij als lid bij Google+ bent ingelogd, plaatst Google+ deze informatie op uw persoonlijke Google+ gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plug-infuncties (bv. geven van commentaar) wordt deze informatie ook op uw Google+ account geplaatst, wat u enkel kunt voorkomen door uit te loggen, vooraleer de plug-in wordt gebruikt.
Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Google+, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de privacyinformatie van Google+.

 

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zg. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie over uw gebruik van deze website die door de cookie wordt verzameld (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitanten van websites samen te stellen en om andere diensten die gepaard gaan met het gebruik van de website en het internet te leveren. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven, in zoverre dit wettelijk voorgeschreven is of in zoverre derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval in verband brengen met andere gegevens die door Google worden opgeslagen. U kunt de installatie van cookies verhinderen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen u echter op het feit dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de door u verstrekte gegevens door Google op de eerder beschreven wijze en voor het eerder genoemde doel.